salon optyczny, optometria, okulista
  |   Mapa strony

  • telfon
  • +48 61 424 28 29
  • Obsługujemy płatności kartami płatniczymi:
  • telefon

Twoje położenie: Strona główna / optometria


Optometria


"optometrysta - to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego".


Jego zadania obejmują

  • - wykonanie pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, oftalmometrów, oftalmoskopów, tonometrów, biomikroskopów, topografów, polomierzy, foropterów, tablic tekstowych i innych przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz za pomocą urządzeń i środków pomocniczych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania pomiarów i oceny ich wyników;
  • - dobieranie i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność, heteroforię, heterotropię, ambliopię, anizeikonię i inne);
  • - przeprowadzenie i nadzorowanien, treningu i rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia fizjologicznej sprawności widzenia obuocznego;
  • - aplikowanie soczewek kontaktowych, projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta;
  • - projektowanie i dobieranie opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych zależności od warunków anatomicznych pacjenta.

Optometria staje się modna i wiele osób lubi nazywać się optometrystą - sprawdź czy osoba do której się udajesz posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w tym kierunku - magisterskie lub podyplomowe. Dyplomy ukończenia kursów refrakcji czy też certyfikaty nie upoważniają do używania tytułu optometrysty!
 

Posiadane dyplomy i certyfikaty.